אפשרויות מימון

אפשרויות מימון ביצוע תמ"א 38

ישנן מספר אפשרויות מימון לביצוע שיפוץ במסגרת תמ"א 38. ראשית, יש לציין כי לא ניתן לקבל מימון בנקאי לעסקת מקרקעין עבור השיפוץ. על כן, שיטה נפוצה אחת למימון היא כאשר בעלי הנכס מתאגדים ומסכימים לשלם את הוצאות השיפוץ מכיסם הפרטי.

הדיירים יקבלו לחזקתם את הדירות החדשות שייבנו במקרה של תוספת יחידות לנכס, אך יהיה עליהם לממן מכיסם את כל התהליך – דבר העלול להגיע לסכומים גבוהים. כמו כן, נדרשת מהדיירים מיומנות בפיקוח וניהול תהליכי בנייה מורכבים.

קיימת אפשרות לקבל מימון בנקאי באמצעות ביצוע הפעולה הבאה:

יש לערוך תיקון לרישום הבית המשותף ולהצמיד את זכויות הבניה אשר יתקבלו כתוצאה מיישום תמ"א 38 למחסן בבית או יחידה אחרת. בכך, ניתן לשעבד את המחסן או את היחידה אליה מוצמדות זכויות הבניה לבק מממן ולקבל מימון לבניה – ישירות לדיירים או לקבלן המבצע.

על מנת לחסוך לדיירים הוצאות אלו ולהפוך את השיפוץ למשתלם יותר, תמ"א 38 מאפשרת לממן את הבנייה באמצעות מכירתן של הזכויות להוספת יחידות דיור לקבלן חיצוני. בשיטת מימון זו הקבלן מקבל שטח לבנות בו; בתמורה הוא אחראי על כל ההליכים הביורוקראטיים הרבים הנדרשים לאישור השיפוץ ומבצע את החיזוק הנדרש לבניין כך שיעמוד בתקן הנדרש.

שיטה זו מאפשרת את שיפוץ הבניין ללא הוצאה כספית ניכרת של הדיירים, משום שבמקום תשלום כספי לקבלן הם מעניקים לו זכויות בנייה. בשיטה זו הדיירים למעשה משדרגים את בטיחות הבניין בו הם חיים מבלי שהם נדרשים לממן זאת מכיסם. כמו כן, נחסך הדיירים הצורך לבצע את כל עבודת ההכנה הנדרשת, הכוללת הגשתם של מסמכים שונים וביצוע תיאומים מול הרשויות הנוגעות לדבר.

פרטי ההסכם בין הקבלן המשפץ לבין בעלי הדירות נקבע בהתאם לתנאים הספציפיים של כל מקרה ומקרה, תוך התחשבות במורכבות השיפוץ הנדרש ובערך הדירות אותם יקבל לידו הקבלן. ייתכן מאוד מקרה בו ערך הדירות הנוספות גבוהה יותר מעלות השיפוץ, כך שהקבלן יתחייב להעביר סכום נוסף לבעלי הדירות.

במקרה זה הרווח עבור בעלי הנכס הוא כפול: גם רווח כספי (הכספים המועברים מצד הקבלן), וגם שדרוג הבניין והפיכתו לבטיחותי במקרה של רעידת אדמה חזקה. קושי אפשרי הוא שתהליך זה חייב במיסוי, דבר אשר עלול להעיב על כדאיות הפרויקט.

ראו גם: קרן הגשמה למימון תמ"א 38