הקלות בחוק תמ"א 38

צעד נוסף לקראת שיפור היישום של תמ"א 38, התכנית הארצית משנת 2005 שנועדה לחזק מבנים מפני רעידות אדמה, בדמות הקלות בחוק תמ"א 38 אשר אושרו בכנסת לאחר שפוצלו מחוק ההסדרים של תקציב 2011-12.

החוק החדש של תמ"א 38 מינואר 2011 מסיר חסמים רבים שעמדו בפני היזמים שביקשו לבצע פרויקט חיזוק מבנים במסגרת תכנית המתאר, ניתן יהיה לקדם את הפרויקט בלי הוצאה גבוהה מאוד לפני קבלת האישורים ובנוסף ישנן הקלות לגבי דיירים שסירבו לביצוע פרויקט תמ"א 38.

הצעת חוק בהובלת ח"כ זבולון אורלב

הקלות בחוק תמ"א 38 שאושרו בכנסת הן תולדה של הצעת חוק פרטית של זבולון אורלב מהבית היהודי והצעה ממשלתית שפוצלה מחוק ההסדרים של תקציב 2011-12.

ההקלות החדשות במסגרת החוק

החוק החדש מבטל את הצורך להשיג היתר בנייה סופי על מנת לפנות לפיקוח על הבניינים המשותפים אם יש דיירים שמסרבים לביצוע הפרויקט – הקלה זו מסייעת רבות כי עד החוק החדש אי אפשר היה לאכוף את רצון רוב הדיירים כי הייתה חובת היתר הבנייה.

החוק החדש של תמ"א 38 קובע שעל מנת להוציא היתר בנייה, היזם יצטרך להציג רק תכנית הגשה של בקשת ההיתר שמפרטת מה מתוכנן לביצוע – זאת במקום תהליך ארוך ובעיקר יקר שהיה עד החוק החדש של היטלי השבחה, עבודה מול הוועדה המקומית, שמאים, אגרות ועוד.

חוק תמ"א 38 החדש מבטל מגבלה שקבעה כי אסור להוסיף לבניין דירות מעל שליש מהכמות שקיימת בו כבר, מגבלה שהובילה לכך שהפיקוח היה יכול לחייב דיירים סרבנים בביצוע הפרויקט רק אם תוספות הבניה היו פחות משליש שטח הבניין. לאחר החוק החדש של תמ"א 38 יהיה אפשר לאשר תכנית ברוב של שני שליש מהדיירים גם לגבי פרויקטים של מעל שליש מהשטח הקיים.

סעיף הורדת רוב הדיירים הדרוש הורד

חוק תמ"א 38 החדש אינו כולל את הסעיף שהציע להפחית את הרוב הדרוש מדיירי הבניין מ-66% ל-51% כך שנתון זה נשאר כמו שהיה.

עיקר השינוי והבשורה של חוק תמ"א 38 החדש הוא הקלה על היזמים בקידום הפרויקטים במקרים של דיירים סרבנים והשאיפה היא שכמות הביצועים תעלה משמעותית כעת בתחום חשוב זה.

למידע נוסף בנושא:

מסמך מנחה לבחינת בקשות להיתרי בניה

הקלות מס בתמ"א 38