אישור הדיירים לביצוע תמ"א 38

על פי חוק המקרקעין כאשר מיעוט מהדיירים בבית משותף מתנגד לתוכנית המתייחסת לרכוש המשותף, יכולים בעלי 66% מהזכויות לפנות למפקח על רישום המקרקעין והוא יכול לכפות את תוכנית החיזוק – תמ"א 38 על שאר הדיירים, וזאת כמובן, לאחר שניתנו בטוחות לכך שזכויותיהם לא יפגעו.

עליה וקוץ בה – חוק המקרקעין קובע כי המפקח על רישום המקרקעין יכול לכפות את ביצוע התוכנית רק לאחר שניתן לה היתר בניה – כלומר, על הדיירים לממן מכיסם את כל התהליך ולקחת סיכון כי בסופו של דבר המפקח לא יאשר את התוכנית.

התנגדות דיירים – תקדים במחוזי בחיפה

עא 899-03-09 במחוזי בחיפה בפני כב' השופט כהן קבע תקדים חשוב בעניין זה. השופט אימץ לבקשת בעלי 5 דירות מתוך 7 בבניין בחיפה, עמדה הגורסת כי במקרים ובעלי רוב הזכויות מבקשים לבצע עבודות חיזוק המבנה מפני רעידת אדמה – תמ"א 38, כל עוד נשמר השיוויון בין בעלי הדירות וכי הם פועלים בתום לב ובמסגרת הנוסחאות הקבועות בחוק, הרי בקשתם תאושר וכי המתנגדים יוכלו לקבל, לכל היותר פיצוי כספי אם זכויות הקניין שלהם נפגעות.

כלומר – מיעוט דיירים בבניין משותף לא יכולו לעצור או לעכב חיזוק המבנה – הסעד אותו יוכלו לדרוש הוא כספי בלבד ולא מניעה.

התנגדות חלק מהדיירים – מה עושים?

כאשר רוב הדיירים במבנה המשותף מעוניינים לבצע ולממש את תמ"א 38, עליהם לבקש היתר בניה למרות התנגדות שאר הדיירים. במידה ובקשה תאושר על ידי ועדת הבניה המקומית, שאר הדיירים המתנגדים יוכלו לבקש סעד כספי וזאת במידה ולא קיים איזור או אם זכויותיהם הקנייניות נפגעו – ללא יכולת לעכב או למנוע את מימוש הבקשה.

פסק דין זה הינו תקדימי מאחר והוא יאפשר ביצוע חיזוקים רבים אשר היום נמנעים כתוצאה מחוסר תמימות דעים או התנגדות חסרת בסיס של חלק מהדיירים.